HOCKEY REGLER

Hockey Gældende fra 1. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Side

MESTERSKABER ..............................................................................................2

KLASSIFICERINGSSYSTEM.............................................................................2

IDRÆTSMATERIALE.........................................................................................3

IDRÆTSREGLER...............................................................................................4

TURNERINGSREGLEMENT..............................................................................8

ANDET..............................................................................................................10

Hockey Gældende fra 1. marts 2015 2 MESTERSKABER
1.1 Mesterskab Vedr. forbundsmesterskaber (FM) spilles der alle mod alle i hver række, dog ikke mod hold fra egen region, og der spilles over en dag.

1.2 Regionsmesterskab Regionsudvalget tilrettelægger kvalifikationsstævnerne efter de givne muligheder. Det tilstræbes, at stævnerne afholdes over tre weekender. Holdgebyret fastsættes af regionsudvalget. KLASSIFICERINGSSYSTEM

2.1 Træner/klubben er ansvarlig for, at DHIF´s til enhver tid gældende regler om mindste handicap for udviklingshæmmede og fysisk handicappede bliver overholdt. Klassificering af hockeyspillere og - hold: Klassificeringen gælder samtlige spillere på holdet. Det er f.eks. ikke tilladt at benytte en spiller der er højere placeret, på det lavere rangerende hold (eks. en A-spiller i C-rækken). A-Rækken Holdet behersker spillets finesser. Holdet kan spille sammen og følge en fastlagt taktik. En A-spiller er hurtig, spiller med omtanke og er ofte fysisk stærk. Den typiske A-rækkespiller er også god til andre boldspil. B-Rækken Holdet behersker simpelt samspil og har en enkel opfattelse af spillets taktiske momenter. En B-spiller er rimelig hurtig og relativt klogt spillende, uden den taktiske styrke, der kendetegner en A-spiller. C-Rækken Spillerne har mindre forståelse for spillets taktiske momenter, men har forståelse for sin angrebs- og forsvarsrolle i spillet. En C-rækkespiller kan aflevere pucken taktisk, men er mere begejstret spillende end med omtanke. D-Rækken Holdet kan bruge sammenspil i rolige perioder af kampen, men den enkelte spiller har ikke megen mening om taktik. En D-spiller er ikke fysisk stærk, spiller ofte sit eget spil, men er dog klar over hvad spillet drejer sig om. Hockey Gældende fra 1. marts 2015 3 E-Rækken Spillere der begejstret deltager i turneringen. E-spillere er ofte lidt mobile og har deres plads på banen. Glæden ved scoringer er stor og spilleren er tit lige så fascineret af publikum som af spillet på banen. Inden en turneringsrunde afleveres HOLDKORT med navne på spillerne, samt ved FM (de forskellige turneringsansvarlige i regionerne, skal søger for at alle holdkort fra sæsonen er tilstede ved FM). For at en spiller kan deltage ved FM skal denne have spillet ved mindst et af sæsonens regionsstævner for klubben.

2.2 Holdene Et hold må max. bestå af 8 spillere ved det enkelte stævne, dog 10 spillere i D og E rækken. Der spilles med 4 markspillere og en målmand på banen. Der kan foretages flyvende udskiftning i en udskiftningszone ved banderne med låger. De 2 lågebander bør anbringes i hver ende af langsiden, tæt på hjørnet eller midterbanden. Således at holdene skifter ud i egen forsvarszone. Ved flyvende udskiftning skal en spiller forlade banen før den nye spiller træder ind, og udskiftning skal foregå igennem lågen. Ved for mange spillere på banen, er det den ekstra spiller der træder ind på banen der afsoner de 2 minutter (ikke rødt kort), samtidig med at en anden spiller tages ud af banen så holdet kom en i undertal.

2.3 Banen og målene Der spilles på en bane på ca. 14x20 meter, for at få den så stor som muligt, med mindre der skal laves 3 små baner, så skal den stadig være 12x20 meter for dame-, C-, D- og E-rækken. A- og B- rækken spiller på en bane på ca. 20 x 25 m. C-rækken spiller på stor bane ved FM. Banen afgrænses af mindst 1 m høje bander, hvoraf mindst 2 har låger. Banens hjørner skal være diagonalt afskåret. Målene står midt for i den smalle ende af banen og er ca. 1 m fra banden. Målene er 60 x 90 cm. Maskestørrelse må max. være 5 x5 cm. Der skal være fangnet i målet. Der oprettes en målzone, der har en radius på 1,25 m målt fra målets midte. Målzonens opmærkning tilhører målzonen.

2.4 I en kommende børnerække må spillerne ikke være over 14 år. IDRÆTSMATERIALE

3.1 Pucken, stavene og sikkerhedsudstyr Der spilles med en skiveformet puck af halvhård plast. Pucken er hul, 7 cm i diameter, 2,5 cm tyk og vejer ca. 25 gram. Der spilles med stave af plast. Markspillernes stave har et skaft på 80 - 132 cm og et blad på ca. 6,5 x 25 cm. Det er tilladt at bøje eller vride bladet. Hockey Gældende fra 1. marts 2015 4 Målmanden kan benytte almindelige benskinner eller benskinner/-knæbeskyttere som til floorball. Målmanden kan benytte almindelig stav eller stav med max. mål som tegning. De øvrige spillere skal bære benskinner, hvis bredde ikke væsentlig overstiger benets. Det er frit for samtlige spillere at bruge cykelhandsker eller ligende og hjelm. Alle spillere og dommere på banen skal være iført normalt sportstøj og fodtøj til indendørs boldspil. IDRÆTSREGLER

4.1 Spilletid og time-out Der spilles i to perioder på hver 10 min. spilletid. Pausen mellem perioderne er på max. 5 min., og der byttes banehalvdel efter pausen, undtagen i E-rækken. Tidtagningen stoppes normalt ikke ved afbrydelser af spillet. Dommeren kan ved længere afbrydelser under henstilling til spillere og trænere, og når han i øvrigt skønner det rimeligt (f.eks. ved ekstra puck på banen eller knækket stav), stoppe tidtagningen. Dette hedder dommer time-out. Hver af de to holds trænere kan én gang i hver periode bede om træner time-out ved at henvende sig til dommeren. Time Out’en vil så blive effektureret ved først kommende afbrydelse af spillet. En træner time-out kan højst vare et minut.

4.2 Face-off regler a. Face-off på banens midte Spillet startes ved kampens begyndelse, efter pausen og efter scoringer med et face-off på banens midtpunkt. Hockey Gældende fra 1. marts 2015 5 b. Face-off ved siderne Når pucken spilles ud over langsidens bander, tages face-off i dén zone, hvor pucken er spillet ud. Banen kan opdeles på tværs i 3 lige store zoner. I de 2 zoner nærmest målene tages face-off på den forlængede mållinie, på punktet midt mellem målzonen og sidebanden. I den midterste zone tages face-off på midterlinien 1,5m inde på banen. c. Face-off på den forlængede mållinie Når spillet afbrydes (se b) foran målet, samt når pucken spilles ud over endebanderne, tages face-off på den forlængede mållinie, på punktet midt mellem målzonen og sidebanden. d. Face-off ved overskridelse af målzonen Der vil blive dømt face-off ved overskridelse af målzonen, og hvis målmanden holder pucken i målzonen længere end 10 - 15 sek. Hvis en angrebsspiller overskrider målzonen, dømmes der face-off på modsatte banehalvdel. Hvis en forsvarsspiller overskrider målzonen i forbindelse med en scoring, skal målet anerkendes. e Face off i egen forsvarszone: Når en angribsspiller laver en fejl i modstanderens forsvarszone.

4.3 Gennemførelse af face-off Ved face-off skal dommeren lægge pucken på gulvet inden der fløjtes. De to spillere, der tager face-off, skal have stavene mod hinanden, i ro, med pucken imellem. Pucken må først spilles, når der fløjtes. De to spillere skal overalt på banen placere sig sådan, at den forsvarende spiller har ryggen mod sit eget mål. Alle øvrige spillere skal være mindst 1½ m fra face-off stedet, indtil pucken er spillet. Ved face-off på banens midte, skal alle spillere være på egen banehalvdel.

4.4 Regler for puckføring, skud og blokeringer af pucken Under spil føres pucken med staven. Staven må ikke løftes over hoftehøjde. Slag på staven er ikke tilladt, men blad mod blad er tilladt Pucken må standses med alle legemsdele, men pasninger til medspillere må ikke ske ved forsætlige kast eller spark, jfr. § 4.6. Enhver scoring, der er sket ved, at en angriber har sparket eller kastet pucken i mål, skal underkendes. For at et mål skal godkendes, skal hele pucken være over målstregens bagkant. Når bare lidt af pucken rører målzonen, tilhører den målmanden. Ved slagsskud skal staven føres med begge hænder og må ikke løftes over spillerens hoftehøjde. Hvis pucken blokeres under spil ved, at en spiller træder på den eller på anden må- de dækker den, eller ved at flere spillere låser den op mod banden med stavene, så Hockey Gældende fra 1. marts 2015 6 den ikke kan spilles, afbrydes spillet. Det er tilladt at blokere forsætligt. Målmandens spil Målmanden, der benytter den store stav, må ikke bevæge sig ud af målfeltet (begge ben skal være inde i målfeltet - staven må gerne være uden for feltet og tage pucken med ind i feltet). Bruges der lille stav, må målmanden gå ud af feltet og deltage på lige fod med de andre markspillere, MEN han/hun kan ikke både være målmand og markspiller på samme tid og må altså ikke imens personen har en fod på hver sin side af målcirklen/eller på stregen deltage aktivt i spillet/rører pucken. Det vil sige at man ikke må bakken ind i sit målfelt imens man trækker pucken med sig, og man må ikke have staven i målfeltet for at blokere en puck før man selv er helt inde i feltet.

4.5 Regler for spillernes indbyrdes kontakt Under spillet er tacklinger og blokeringer af modspillerne med krop og skuldre tilladt, når de ikke medfører fysisk risiko (tacklinger af modspillere i løb er især meget risikable, og dommeren bør være opmærksom på, at der kan være tale om såvel forsvars- som angrebsfejl eller begge dele). Det er ikke tilladt at holde eller skubbe med hænder og arme, at slå med staven eller at spænde ben med staven eller foden samt at smide med staven, jfr. § 4.6. Hvis en angriber får en fordel af en forsvarsfejl, kan dommeren benytte fordelsreglen.

4.6 Henstillinger, advarsler og udvisninger Der skal ved evt. spillerfejl udøves følgende dommerpraksis: Først A Henstilling Derefter B Advarsel Samt C Udvisning Sidst D Skærpede dommerkendelser A Henstilling gives for følgende: - Spillerfejl/trænerfejl - Overskridelse af målfelt - Spark til pucken i stedet for brug af stav - Face-off fejl - Holde, skubbe, slå med staven eller kast med denne - Spænde ben, med eller uden stav - Tacklinger ved banden - Stav mellem ben på modstander - Stav over hoftehøjde - Usportslig optræden - Farligt spil i øvrigt - Gentagne blokeringer af pucken i forsøg på at forsinke spillet - Spillerudstyr (ikke reglementeret påklædt, f.eks. sko, benskinner, kasketter, tørklæder, løsthængende halskæder, øreringe) Hockey Gældende fra 1. marts 2015 7 B Advarsel Advarsel skal gives for: - Gentagne større og bevidste spillerfejl - Manglende imødekommelse af tidligere idømte henstillinger, jfr. punkt A - At kaste staven eller sig selv - Siddende, knælende eller liggende målmand (farligt spil) - Destruktivt hockey-spil - Voldsomme tacklinger - Usportslig omgang/opførsel - Gentagne fejl under punkt A Dommeren bør sikre sig, at både træner og spiller er opmærksom på den tildelte advarsel ved, at dommeren hæver et gult kort. C Udvisning: Ved rødt kort må man ikke spille mere i denne kamp, men efter 2 min. må der komme en ny spiller ind. Der gives rødt kort for de særdeles grove, voldsomme spillerfejl, samt ved de beviste og gentagne spillerfejl, der tidligere har medført advarsel, samt spillerfejl, hvor der kan ses en fordel ved at lave fejlen. 2. gang spilleren laver en forseelse, som giver en advarsel (gult kort), medfø- rer det automatisk en 2 minutters udvisning, selv om der dømmes for en anden forseelse. Hvis en spiller bruger groft/uforskammet sprog/kropssprog over for dommer / modstander Udvisning kan (og skal) gives uden at der tidligere er givet en henstilling eller advarsel, såfremt der er tale om særdeles grove, voldsomme spillerfejl. Dommeren bør sikre sig, at både træner og spiller er opmærksom på den tildelte udvisning ved, at dommeren hæver et rødt kort. D Skærpede dommerkendelser kan gives som: 1. En tids- og holdstraf på 2 min. 2. Indberetning af spiller til stævnejuryen

4.7 Dommerens rolle som kampleder Dommeren skal ved alle kendelser, henstillinger og advarsler sikre sig, at spilleren forstår kendelsen. Dommere skal i øvrigt under kampen sikre sig god kontakt med alle spillere og væ- re den, der får spillet til at glide, uden at det bliver for voldsomt. Dommeren skal under kampen vejlede spillerne, så de ikke mister kontrollen med spillet. Dommeren kan benytte henstillinger til trænere, advarsler, dommer time-out, eller i grove tilfælde udvisning i 2 min. overfor spillere, der ikke følger dommerens kendel- Hockey Gældende fra 1. marts 2015 8 ser eller i øvrigt reagerer usportsligt på kendelser og spilforløb. Der må ikke forefindes bamser/maskotter og lign. på banen / i målene.

4.8 Træneren/den holdansvarliges rolle under kampen Under kampen skal en holdansvarlig fra hvert hold være ansvarlig overfor dommeren. Den holdansvarlige skal inden kampen melde sig til dommeren sammen med holdet. Denne ansvarlige skal opholde sig ved banen under hele kampen og samarbejde med dommeren om spillets afvikling. Den ansvarlige er den eneste, der kan forlange træner time-out og give tegn, der kun kan ske når spillet er afbrudt. Den holdansvarlige skal have en tydeligt markeret kort, så dommerne kan se hvem der kan tage time out med mere. Det er dennes ansvar, at han og evt. medansvarlig (og ved henstilling fra dommeren til den ansvarlige - og spillerne på holdet) respekterer dommerens kendelser og i øvrigt medvirker til, at kampen kan afvikles rimeligt. Ansvaret for afviklingen af kampen (regler) er dommerens, medens det psykosociale er den holdansvarliges ansvar. Bla. skal hold i D og E rækken, hvis holdet kommer foran med 4 mål tage en spiller ud indtil målforskellen evt. bliver mindre. Dommeren kan efter henstilling og advarsel i grove tilfælde af usportslig opførsel bortvise den ansvarlige fra baneområdet.

4.9 Banedommere og øvrige officials Der skal være to banedommere i A- og B-rækken, og i de øvrige rækker skal der være en neutral banedommer. Alle dommere skal have deltaget i træner-/dommerkurser. Ligeledes skal der være en neutral tid-dommer, der også kontrollerer time-out, udvisninger samt fører scoringstavlen. Hvis det er muligt, skal der også være to neutrale måldommere, der kontrollerer scoringer, og i øvrigt er særlig opmærksom på spillet i målområdet. Ved FM skal der være to dommere i A -E rækkerne, og disse skal være neutrale i A- og B-rækken. Der skal være 2 måldommere i A- og B-rækken. En spiller kan ikke være banedommer ved FM Det er banedommerens ansvar at træffe de endelige afgørelser, evt. efter at have konfereret med tid- eller måldommere. Dommerens fløjte er afgørende for kampens start og afslutning. Ved stævner kan trænere, der endnu ikke har været på dommerkursus, dømme i Dog E-rækken, hvis de i klubben er blevet sat ind i reglerne og har fået erfaring ved at dømme sammen med en uddannet dommer.

4.10 Jury Der henvises til de generelle bestemmelser i DHIF´s regelbog, afsnit 12. TURNERINGSREGLEMENT Hockey Gældende fra 1. marts 2015 9

5.1 DHIF´s hockey-landsturnering Gennemføres med et grundspil i de tre regioner, som slutter med et FM finalestævne i april måned, hvor hver region deltager med de 2 bedste hold i hver af de 7 rækker. Børne- og damehold deltager i regionsturneringen i dé rækker, hvor de passer bedst ind. Børne- og damehold kan deltage som sådanne og gå direkte til landsmesterskabet. De deltagende børne- og damehold må gerne sammensættes på tværs af klubberne. De spiller i egen række ved FM (for at afvikle FM eller landsmesterskab skal der i børne- og damerækken være minimum 4 hold og max. 6 hold fra mindst 2 regioner, og max. 3 hold fra en region). Hvis en region ikke kan stille med et/begge hold i en række ved FM fordeler landsudvalget pladsen/pladserne imellem de 2 andre regioner og det/de hold der får tildelt pladsen/pladserne træder ind i turneringen på det/de fraværende holds plads/pladser. Dette turneringsreglement gælder alle 3 regioner. Hockey-landsturneringen gennemføres i de 3 regioner med så vidt muligt tre weekend- stævner. Hvis et hold trækker sig i en sæson, vil alle dé kampe de har spillet, blive trukket ud af det samlede regnskab. Hvis et hold ikke kommer, eller kommer 5 min. efter at kampen skal starte, bruger ulovlige spillere eller andet ulovligt, vil de tabe kampen, og det andet hold vil vinde med 3-0.

5.2 Placering af hold De deltagende hold placeres i 7 rækker A, B, C, D , E, dame- og børnerække, efter deres placering i foregående sæson, hvor op- og nedrykning er blevet afgjort. Nye hold, der ønsker at deltage i landsturneringen må kontakte turneringsudvalget i deres region i så god tid, at der kan nås at arrangere lokale testkampe, hvis resultat vil blive afgørende for det nye holds indplacering.

5.3 Antal hold i rækkerne I regioner med 20 hold eller derunder: A-rækken mindst de 4 bedste hold B-rækken mindst de næstfølgende 4 hold Resten af holdene fordeles efter spillernes klassificering I regioner med 21 - 25 hold: A-rækken mindst de 5 bedste hold B-rækken mindst de næstfølgende 5 hold C-rækken mindst de næstfølgende 5 hold Resten af holdene fordeles efter spillernes klassificering I regioner med 26 hold og derover: A-rækken mindst de 6 bedste hold B-rækken mindst de næstfølgende 6 hold C-rækken mindst de næstfølgende 6 hold Hockey Gældende fra 1. marts 2015 10 Resten af holdene fordeles efter spillernes klassificering

5.4 Op- og nedrykning Fra A-rækken rykker de 2 sidste i rækken ned i B-rækken. Fra B-rækken rykker de 2 bedst placerede op i A-rækken og de 2 lavest placerede ned i C-rækken. Fra C-rækken rykker de 2 bedst placerede op i B-rækken og de 2 lavest placerede ned i D-rækken. Fra D-rækken rykker de 2 bedst placerede op i C-rækken og de 2 lavest placerede ned i E-rækken Fra E-rækken rykker efter slutningen de 2 bedst placerede op i D-rækken.

5.5 Regionsturneringerne Regionsturneringerne gennemføres som fortløbende turnering. I hver række skal holdene indenfor 3 stævner spille alle mod alle, så alle hold får lige mange kampe, når turneringen er slut. For hver kamp gives point, hhv. 3, 1, 0 for vundet, uafgjort eller tabt kamp. Både point og målscore opsummeres gennem alle tre spillerunder. 5.6 Holdenes indbyrdes placering afgøres i flg. prioriterede rækkefølge: 1: Af det samlede pointtal 2: Indbyrdes kamp 3: Af den sammenlagte målforskel 4: Flest scorede mål Hvis 2 hold herefter står lige, skal de placeres lige. Hvis det gælder op- eller nedrykning eller FM kvalifikation, skal der spilles omkamp, som afgøres i 3 spillerunder. Tolkning af

5.6: Samlet pointtal Hvis lige: Indbyrdes kamp (Der opstilles pointsystem mellem holdene) Derefter punkterne 1 - 3 4: Hvis lige i 1 så 3 Hvis lige i 3 så 4 Hvis lige så ny kamp Ved medaljeslutspil: Forlænget spilletid 2x5 minutter. Derefter til 1. mål.

5.7 Flytning af spillere mellem rækkerne i samme sæson En spiller kan kun rykkes op og ikke ned i samme sæson. Hvis en klub har flere hold i samme række, skal spillerne i stævne 3 spille på samme hold som i stævne 2. Spillerne skal spille på samme hold i alle kampe i samme stævne, også ved FM.

5.8 Protest og appel af kendelser Protester skal være stævneledelsen i hænde, inden stævnet er afsluttet, for at de Hockey Gældende fra 1. marts 2015 11 kan blive taget til følge. Protester efter stævnet vil ikke blive behandlet. I øvrigt henvises til generelle bestemmelser for protest og appel i DHIF´s regelbog. ANDET

6.1 Ovenstående regler er gældende ved alle turneringer/stævner under Dansk Handicap Idræts-Forbund.